#

Voedselbank Diemen

Landlust 1 | 1111 HP Diemen | Nederland.

Rekeningnummer: NL78INGB0004896340

KvK 34355278

Openingstijden:

Maandag, Woensdag en Zaterdag 10:00 - 12:00
uitsluitend ontvangst voedsel en goederen

Vrijdag 10:00 - 13:30 ontvangst voedsel en goederen
Vrijdag 14:00 - 17:00 voedseluitgifte en intake aspirant klanten

Informatie
Telefoon: 0683530472 (Gerda)
Mail: diemenvoedselbank@gmail.com

Facebook
Bezoek ook onze Facebook pagina

Voedselbank-Diemen ook voor Ouder-Amstel
(Ouderkerk a/d Amstel / Duivendrecht)

#

komt u in aanmerking?

Toekenningsrichtlijn 2024

Er is meer mogelijk dan u denkt:

Elk jaar stelt Voedselbanken Nederland de criteria vast om aanspraak te kunnen maken op een voedselpakket.
Heel veel minima weten de weg naar ons te vinden, maar dit is niet voor iedereen zo makkelijk.
Er zijn diverse personen en gezinnen die denken geen steun te kunnen krijgen, omdat zij bijvoorbeeld een eigen huis bezitten of een betaalde baan hebben, maar toch niet uitkomen.
In de pers lezen we bijvoorbeeld dat veel kleine zelfstandigen in de problemen komen door bijvoorbeeld belasting naheffingen of ziekte, met het ontstaan van schulden tot gevolg.
Stille armoede heeft veel gezichten.

Juist voor deze groepen in onze samenleving is het belangrijk om te weten dat als men niet uitkomt een beroep kan worden gedaan op steun van de voedselbank .Niet alleen structureel maar ook tijdelijk kan men een aantal weken gebruik maken van een noodpakket.
Of u structureel in aanmerking komt voor hulp van de voedselbank hangt af van hoeveel u maandelijks overhoudt voor eten, drinken en kleding.
Eenvoudig gezegd werkt het zo:

We tellen alle inkomsten op en trekken daar vaste lasten vanaf. Denk daarbij aan huur, water, licht en schuldaflossing (niet aan familie). Er blijft dan een bedrag over voor boodschappen en kleding.
Is dit bedrag lager of gelijk aan ons ‘normbedrag’? Dan helpen we je graag. (Kleine zelfstandigen en mensen zonder vast inkomen ga met ons in gesprek!)

Normbedragen 2024
Als het berekende te besteden bedrag gelijk of minder is dan de bedragen uit de navolgende tabel wordt voedselhulp vertrekt:
Het basisbedrag per huishouden bedraagt € 190 en voorts € 110 per persoon. Dit leidt tot devolgende bedragen
• 1 persoon €315 per maand
• 2 personen €430 per maand
• 3 personen €545 per maand
• 4 personen €660 per maand
• 5 personen €775 per maand
• En voor ieder volgende persoon € 115 per maand erbij.

Alle inkomens in het huishouden (exclusief bijvoorbeeld vakantiebaantjes van kinderen etc.) tellen mee voor de berekening vanhet inkomen.

Jaarlijks worden de criteria bijgesteld.

Denkt u in aanmerking te komen? Kom op vrijdagmiddag langs op Landlust 1 tussen 14:00u en 16:30u, bel 0683530472 of mail naar diemenvoedselbank@gmail.com


Richtlijnen (toekenningscriteria 2024)


Richtlijnen (toekenningscriteria 2023)


#

Wie zijn wij?

Over voedselbank Diemen

#

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslagen vorige jaren

#

Organisatie

Integriteit-Klachten-Privacy